Sign in to participate
Svar til: Så er Notes/Domino 8.5.2 klar til download
Topic:Traveler ?
Oprettet:09/07/2010
Author:Leif J.

Hmm, jeg synes ikke traveler er på Passport eller er det bare mig ?Diskussions forløb

08/24/2010Hide details for [<a class="587422398E22DC1BC1257789003A502A" href="587422398E22DC1BC1257789003A502A?OpenDocument">Så er Notes/Så er Notes/Domino 8.5.2 klar til download (John Dalsgaard)
08/24/2010
Hide details for [<!-- 20100824142023 --><a class="614667F2E5A69DA7C12577890043C910" href="614667F2E5A69DA7C12577890043C910?Opeog se denne lille nye option under installation af klienten som 'skulle gøre den lidt hurtigere'.. (Brian Cassim)
08/31/2010
Hide details for [<!-- 20100831141801 --><a class="B27F4F186A30B38FC125779000439181" href="B27F4F186A30B38FC125779000439181?OpeSkal vi så være glad for det ? (Jörg Asmussen)
08/31/2010
Det vil være Notes-delen.... (John Foldager)
09/07/2010
Traveler ? (Leif J.)
09/10/2010
Interim fix vedr. SMTP problem (Michael Falstrup)


Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk