Sign in to participate
Svar til: 8.5.2 FP3 tilgængelig
Topic:inotes problem med FP3
Oprettet:07/28/2011
Author:Brian Cassim/CanIT

Vær lige opmærksom på dette hvis du smider FP3 på serveren(e):

https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21506794

Der er dog mange fikses i FP3 så den er stadigvæk en jeg anbefaler. Så workaround til ovenstående er enten at ændre serverens sprog til f.eks. UK eller smide forms85.nsf på fra denne fixpack: Interim Fix 401.8HF6 for iNotes 8.5.2 Fix PackDiskussions forløb

07/24/2011Hide details for [<a class="91E13C67574ADF6EC12578D7004C2908" href="91E13C67574ADF6EC12578D7004C2908?OpenDocument">8.5.2 FP3 ti8.5.2 FP3 tilgængelig (Brian Cassim)
07/28/2011
inotes problem med FP3 (Brian Cassim)


Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk