Produkt information
Titel:NotesPoint
Type:
DanNotes produktkatalog:Application
Kontakt:Søren Anderson
Komplet Intranet- og kommunikationssystem til Notes/Web. Opret egne menuer, formularer, oversigter.


NotesPoint

NotesPoint giver dig alt det bedste fra Lotus Notes og SharePoint. Få en samlet kommunikationsløsning for hele din virksomhed.

Du kan tilpasse en flot og funktionel løsning uden brug af programmering. Menuer, skærmbilleder, formularer, oversigter, farver m.m. tilpasses nemt direkte uden programmering. Dermed kan NotesPoint tilpasses alle virksomheder.Med NotesPoint får du en løsning, der indeholder alle kendte ting fra Lotus Notes og SharePoint.

Med NotesPoint kan du endvidere:
 • Opbygge dit eget avancerede Intranet direkte i Lotus Notes
 • Lave en flot løsning i et moderne design
 • Få adgang til virksomhedens informationer fra en browser eller Lotus Notes
 • Dynamisk tilføje firmaspecifikke formularer
 • Kategorisere og arbejde direkte med Office-dokumenter
 • Tilføje egne felter, formularer, logo, menuer, farver, knapper m.m. kun med Lotus Notes klienten.
Du kan nemt opbygge dine egne skærmbilleder (sider) ud fra skabeloner eller helt eget design. Disse skærmbilleder kan indeholde: grafik, tekst, oversigter, lister/biblioteker, html, andre websider og meget andet.

Du kan lave egne lister og biblioteker. En liste kan f.eks. være et kundekartotek, en vareoversigt, kørselsplanlægning m.m. Du tilføjer selv felter og systemet genererer automatisk de nødvendige oversigter.

Biblioteker er integeret med Office-pakken, så du direkte kan arbejde med Word, Excel m.m., men også andre formater som PDF.

Lister, biblioteker m.m. kan indsættes på sider, som kan kobles til menuerne.

Resultatet er et meget fleksibelt system, hvor du hurtigt lærer at benytte de nærmest ubegrænsede muligheder.

Endvidere findes følgende muligheder i NotesPoint:
 • Importere og eksportere data ved hjælp af enten XML eller RSS
 • Tilpasning med farver. Enten kan du præcis vælge mellem dine egne farver eller blot vælge et standardtema
 • Menuer og undermenuer kan ændres – både i antal, hvor de linker hen og hvordan de ser ud.
 • Sider kan opbygges med eller uden frames og indeholde oversigter, lister/biblioteker, formularer, HTML, grafik, OLE-objekter m.m.
 • Administratoren har rådighed over et omfattende Indstillingspanel. Herfra kan alle ting i systemet designes.
 • Indbygge eksisterende systemer og databaser i NotesPoint

Egne Flotte Menuer

Med NotesPoint kan du opbygge din egen menustruktur. En menustruktur består af en topmenu og en venstremenu. Hvert menupunkt i topmenuen har sin egen venstremenu, som automatisk skifter, når brugeren vælger fra topmenuen.Menuer kan linke til forskellige elementer:
 • Oversigter (views)
 • Lister / Biblioteker
 • Formularer
 • HTML-sider
 • Andre websider
 • Sider i NotesPoint (f.eks. forsiden), som så igen kan indeholde et væld af ting
Menuer bygges op under ’Menuer’ i ’Indstillinger’

Herfra kan man nemt opbygge menuerne, flytte rundt på dem osv. Ønsker man f.eks. ingen topmenu kan denne fravælges, ligesom man kan vælge Lotus Standardoutline, som viser alle views tilgængelige i databasen.

Sider kan indeholde ’frit design’ (grafik,tekst, vedhæftede filer, tabeller – alt), være ’rammeopdelt’, hvor hver ramme kan indeholde ovenstående, ’lister’ samt ’HTML’

Sider er meget nemme at lave og mulighederne er nærmest uendelige.

Sider - Design dit eget site !

Forsiden er f.eks. en side. En side kan indeholde et væld af ting og kobles til et menupunkt. Brugeren kan til hver en tid surfe mellem eksisterende sider (og lister/biblioteker) og vælge dem fra en liste.

Et godt eksempel på en side er forsiden.

En side oprettes under ’Indstillinger’.

Du kan lave mange sider, og du kan vælge at en topmenu eller venstremenu skal pege mod din side.

Når brugeren i øverste venstre hjørne på forsiden vælger: så vil listen over sider, lister og biblioteker også fremkomme.

Lister og Biblioteker - Tilpasning til din virksomhed med egne felter, formularer og oversigter

Du kan lave dine egne formularer og oversigter i NotesPoint. Vel at mærke uden at programmere.

Du kan tilføje dine egne felter (tekst, dialogboks, alternativknap, tal osv), så du kan lave stort set alle typer formularer: personalehåndbog, fraværsstatstik, kundebase, lagerbeholdningsoversigt osv.

Til denne liste kan man vælge et land fra en dialogboks. I NotesPoint kan du altså selv designe dine forms med tilhørende felter og – som her – give valgmuligheder i felter osv. Alt sammen direkte fra NotesPoint uden Designer-program og uden at programmere.

Med biblioteker kan du lave din egen container for Word-dokumenter, Excel-regneark eller PDF-filer. Du har mulighed for at integere Office-pakken, så Word/Excel automatisk starter op sammen med et dokument. Data tastet i f.eks. Excel kan blive overført direkte til det underliggende Lotus Notes-dokument. Alt sammen sker automatisk:

Du kan opbygge lige så mange lister og biblioteker du vil. Hver liste kan indeholde mange dokumenter. En liste/bibliotek kan indsættes på en side, kobles til et menupunkt eller ses i oversigten over lister/biblioteker, så brugerne har nem adgang til information. NotesPoint tillader fuld kontrol med design (menuer, undermenuer, farver, logo m.m.) og giver nem adgang til tilpasning af sider, lister og biblioteker.

NotesPoint giver dig mulighed for at oprette formularer og oversigter dynamisk. Du kan altså let lave et varekartotek eller et kunderegister med alt hvad dertil hører direkte fra Lotus Notes.

NotesPoint har et lækkert, moderne design og er nemt at benytte. Som Administrator er NotesPoint nemt at sætte op og du kan nemt bestemme, hvem der har adgang til hvilke informationer i NotesPoint.

NotesPoint er åben. Du kan nemt hente informationer fra andre systemer i virksomheden eller eksportere data fra NotesPoint til andre systemer.

NotesPoint er Lotus Notes baseret. NotesPoint kan benyttes med Lotus Notes klienten eller en browser. NotesPoint kører på alle versioner fra R6.5 og frem. Al tilpasning i NotesPoint sker uden brug af Lotus Designer-klienten.
Læs mere om NotesPoint og andre Notes-baserede produkter her

Discussion Thread
Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk