Produkt information
Titel:FleksTid
Type:Egen udvikling
DanNotes produktkatalog:
Kontakt:Michael Falstrup
Har I overblik over fravær og flekstid i din virksomhed? Og håndteres det manuelt?
Hvordan foregår håndtering af medarbejders flekstid? - Papirform?
Har I behov for statistik ?

I mange virksomheder foregår registreringen af medarbejdernes flekstid, sygdom og ferie typisk i papirform. Det betyder, at det ikke er muligt at arbejde med oplysningerne, du kan ikke skabe et overblik, ligesom du fortaber din historik.

Løsningen har til formål at give organisationens medarbejdere et overblik på timeniveau over arbejdstid, afspadsering, sydom og ferie. Mens ledelsen får et samlede overblik over fraværet, medarbejders anvendelse af flekstid og sygdomsfrekvens.

Dette opnås ved at, medarbejderne hver dag registrerer møde og sluttid for arbejdsdage. For feriedage, afspadsering sygdom markeres disse som ferie, afspadsering eller sygdom. For at sikre at alle arbejdsdage bliver registreret, oprettes hver dag en registrering per medarbejder automatisk. Den enkelte medarbejder skal herefter selv sørge for at indsætte de faktiske oplysninger om møde og sluttid for dagen.

Et alternativ anvendelsesmulighed er, at den/de person som i dag håndterer medarbejdernes ?flekskonto, sygdom- ferie- og overarbejdskonto? kan anvende dette system, hvorved arbejdet bliver betydeligt lettere og der kan spares meget tid på denne arbejdsproces.

Kort om løsningen.

Timekontoen
Hver medarbejder har en konto som indeholder information om medarbejderen. Fra kontoen haves overblik over manglende registreringer. Alt nødvendig information er således til rådighed for den enkelte medarbejder i timekontoen, og alt kan administreres fra denne.

En Konto indeholder følgende oplysninger
- Navn
- Afdeling
- Arbejdsfrekvensen
- Time balance
- Oversigt over manglende registreringer.

Arbejdsfrekvens er hvilke dage om ugen medarbejderen arbejder.

Time balancen beskriver hvor mange timer plus eller minus som ikke er registreret i systemet. Ved ibrugtagning af systemet har ikke alle en balance på nul, da nogle kan have opsparet flex eller lignende.

Oversigten over manglende registreringer er en oversigt, hvorfra der direkte kan opdateres registreringer. Dette giver en hurtig og effektiv måde at opdatere sine registreringer på.

Fra kontoen er der mulighed for at registrere flere dage samtidigt. Eksempelvis efter en uges ferie eller sygdom.

Registrering
En Registrering er en information om en medarbejders arbejdsdag.

Ved almindelig arbejdsdag:
Møde tid (hh:mm)
Gå tid (hh:mm)
Total tid (hh:mm)
Normal tid. (hh:mm)
Frokost (0:30)
Brugt på andet (hh:mm)

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at oprette mere end én registrering for en medarbejder på en dag. Eksempelvis ved halve feriedage, sygedage osv.

Automatisk oprettelse af registreringer
Hver nat oprettes en registrering for de medarbejdere som har arbejdsdag den følgende dag. Arbejdsdage beregnes ved at tage alle hverdage minus helligdage (opsat i Adressebogen) og de dage som ikke med i arbejdsfrekvensen for medarbejderen.

Opsætning
Alt opsætning og nøgleord konfigureres i en række opsætningsdokumenter, som kun personer med adminstrations rollen (i ACL?en) har adgang til.

Adgang og rettigheder
Medarbejderne har adgang til at se sine egne og afdelingens registreringer. Lederne har adgang til at se alle registreringer.

Discussion Thread
05/24/2011Har I overblik over fravær og flekstid i din virksomhed? Og håndteres det manuelt? ()
Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk